Artist Komarevtzev Vladimir Nikolaevitsh

Drawing : portrait
2012 y. / 18x15 cm
80 €
Drawing : See
2012 y. / 16x22 cm
70 €
Painting (Picture) : Autumn
2012 y. / 15x26 cm
1 500 €
Painting (Picture) : Landscape
2012 y. / 15x26 cm
50 €
Drawing : animal
2012 y. / 17x14 cm
50 €
Drawing : Landscape
2012 y. / 18x30 cm
50 €
Drawing : dog
2012 y. / 16x26 cm
50 €
Painting (Picture) : Flovers
2012 y. / 30x28 cm
100 €
Painting (Picture) : animal
2012 y. / 19x15 cm
50 €
Painting (Picture) : dog
2012 y. / 20x15 cm
50 €
Painting (Picture) : dog
2012 y. / 20x15 cm
50 €
Painting (Picture) : animal
2012 y. / 20x15 cm
50 €
Painting (Picture) : Autumn
2012 y. / 11x15 cm
50 €
Painting (Picture) : Landscape
2009 y. / 18x30 cm
200 €
Painting (Picture) : Flovers
1996 y. / 43x51 cm
10 000 €
Painting (Picture) : Flovers
2012 y. / 67x50 cm
15 000 Rubles
Painting (Picture) : Flovers
2012 y. / 60x50 cm
Contract price
Painting (Picture) : Flovers
2012 y. / 55x67 cm
Contract price
Painting (Picture) : wolf
2012 y. / 30x40 cm
Contract price
Painting (Picture) : sea
2009 y. / 40x80 cm
Contract price
Painting (Picture) : Fish
2012 y. / 35x15 cm
100 €
Painting (Picture) : Kazak
2012 y. / 19x14 cm
100 €
Painting (Picture) : Kazak
2012 y. / 26x15 cm
150 €
Painting (Picture) : Landscape
2012 y. / 17x13 cm
150 €
Painting (Picture) : Landscape
2012 y. / 30x40 cm
400 €
Painting (Picture) : winter
2012 y. / 30x40 cm
200 €
Painting (Picture) : winter
2012 y. / 30x40 cm
200 €
Painting (Picture) : winter
2012 y. / 30x40 cm
200 €
Painting (Picture) : winter
2012 y. / 30x40 cm
250 €
Painting (Picture) : Aster
2010 y. / 50x60 cm
Contract price