Artist Kozhevnikov Alexander

Country: Russian Federation
City: Nizhni NovgorodWork list
Icons : The Icon Of The Mother Of God Kazanskaya
2009 y. / 55x45 cm
60 000 Rubles
Icons : The Icon Of The Mother Of God Kazanskaya
2004 y. / 52x45 cm
120 000 Rubles