Artist Bychenko (Vahrusheva) Lyubov Pavlovna

Painting (Picture) : Yellow House Taganrog
2015 y. / 35x40 cm
6 000 Rubles
Painting (Picture) : Italian alley Taganrog
2015 y. / 35x50 cm
6 000 Rubles
Painting (Picture) : At Cathedral
2015 y. / 45x60 cm
10 000 Rubles
Painting (Picture) : Still life with cup, butterfly, lemon and grapes
2015 y. / 40x60 cm
25 000 Rubles
Painting (Picture) : Rostov yard
2015 y. / 60x80 cm
20 000 Rubles
Painting (Picture) : Sun in the Soviet city of Rostov-on-Don
2014 y. / 35x50 cm
6 000 Rubles
Painting (Picture) : Patio on Ostrovsky
2015 y. / 40x50 cm
Contract price
Painting (Picture) : Moskovskaya in Pereslavl
2011 y. / 40x50 cm
8 000 Rubles
Painting (Picture) : warm day
2013 y. / 30x70 cm
Contract price
Painting (Picture) : Autumn in Novocherkassk
2014 y. / 50x70 cm
Contract price
Painting (Picture) : Bolshaya Sadovaya, Rostov-on-Don.
2013 y. / 30x40 cm
Contract price
Painting (Picture) : Winter in Pushkin
2014 y. / 40x50 cm
Contract price
Painting (Picture) : Starocherkassk
2012 y. / 35x50 cm
Contract price
Painting (Picture) : Silent fall
2014 y. / 40x50 cm
7 500 Rubles
Painting (Picture) : Gorky Park Rostov-on-Don
2013 y. / 40x44 cm
6 500 Rubles
Painting (Picture) : Gloomy day in Nedvigovka
2014 y. / 50x60 cm
9 000 Rubles
Painting (Picture) : October
2014 y. / 60x33 cm
Contract price
Painting (Picture) : On per.Gazetnom. (Rostov-on-Don)
2014 y. / 40x50 cm
8 500 Rubles
Painting (Picture) : Still-life with crayfish
2014 y. / 40x50 cm
Contract price
Painting (Picture) : Sunny day in Novocherkassk
2014 y. / 40x50 cm
8 000 Rubles
Painting (Picture) : boats
2014 y. / 40x50 cm
8 000 Rubles
Painting (Picture) : Firtrees on the street. Sholokhov Rostov-on-Don
2014 y. / 70x90 cm
20 000 Rubles
Painting (Picture) : Winter on the farm
2014 y. / 60x90 cm
25 000 Rubles
Painting (Picture) : Autumn Still Life
2013 y. / 70x62 cm
Contract price
Painting (Picture) : Autumn Sunset
2013 y. / 50x70 cm
10 500 Rubles
Painting (Picture) : Rostov lace
2014 y. / 45x60 cm
15 000 Rubles
Painting (Picture) : Lane Semashko. (Rostov-on-Don)
2014 y. / 43x60 cm
Contract price
Painting (Picture) : Youth Theatre (Rostov-on-Don)
2014 y. / 40x60 cm
Contract price
Painting (Picture) : Little Paris (Rostov-on-Don)
2014 y. / 25x57 cm
6 500 Rubles
Painting (Picture) : Solar street. Bolshaya Sadovaya
2013 y. / 50x70 cm
15 000 Rubles