Artist Anastasia Berezutskaya

Country: Russian Federation
City: BlagoveshchenskWork list
Painting (Picture) : Coast
2017 y. / 50x70 cm
970 €
Painting (Picture) : coast
2017 y. / 80x60 cm
500 €
Painting (Picture) : Shanghai
2017 y. / 150x90 cm
2 600 €
Painting (Picture) : Mood
2016 y. / 70x50 cm
Contract price
Painting (Picture) : Mood
2016 y. / 70x50 cm
Contract price
Painting (Picture) : Waterfall
2016 y. / 60x50 cm
Contract price
Painting (Picture) : Abstraction
2016 y. / 50x40 cm
Contract price
Painting (Picture) : Abstrakt
2016 y. / 60x60 cm
Contract price