Mosaic artist Piskvich Anatoliy

Country: Russian Federation
City: KhabarovskWork list
Pannel : Vkusno pakhnut na moroze zaytsy
2013 y. / 68x83 cm
180 000 Rubles
Pannel : V. Vysotsky
1978 y. / 63x109 cm
95 000 Rubles
Pannel : The Beatles
1975 y. / 67x139 cm
200 000 Rubles
Pannel : Ranneye utro nad goroy ararat
2012 y. / 73x97 cm
150 000 Rubles
Pannel : Yasnaya noch
2006 y. / 91x65 cm
120 000 Rubles