Artist Karpikioti Irini Agafonikovna

Painting (Picture) : Autumn splashes (Swarovski)
2014 y. / 30x30 cm
80 €
Painting (Picture) : Enchantment
2014 y. / 30x30 cm
65 €
Painting (Picture) : Marine mood
2014 y. / 50x50 cm
140 €
Painting (Picture) : Rainy Day
2014 y. / 80x80 cm
Contract price
Painting (Picture) : Fantasia on black
2013 y. / 30x30 cm
70 €
Painting (Picture) : Solar Flower
2013 y. / 50x50 cm
130 €
Painting (Picture) : Mysterious flower
2013 y. / 50x50 cm
140 €
Painting (Picture) : Red flowers
2013 y. / 100x100 cm
860 €
Painting (Picture) : Imagination of flowers
2014 y. / 30x30 cm
65 €
Painting (Picture) : A sea of emotions
2014 y. / 30x30 cm
Contract price
Painting (Picture) : Spring Day
2014 y. / 60x60 cm
150 €
Painting (Picture) : Autumn Foliage
2014 y. / 60x60 cm
150 €
Painting (Picture) : Passion
2014 y. / 50x50 cm
130 €
Painting (Picture) : Purple motif
2014 y. / 50x50 cm
110 €
Painting (Picture) : Spring Awakening
2014 y. / 50x50 cm
110 €
Painting (Picture) : Morning Mist
2014 y. / 50x50 cm
140 €
Painting (Picture) : autumn
2014 y. / 50x50 cm
140 €
Painting (Picture) : Sea
2014 y. / 50x50 cm
140 €
Painting (Picture) : Golden sunset
2014 y. / 50x50 cm
140 €
Painting (Picture) : Spring Dreaming
2014 y. / 50x50 cm
140 €
Painting (Picture) : Autumn Foliage
2014 y. / 80x80 cm
560 €
Painting (Picture) : Purple dreams
2014 y. / 50x50 cm
140 €
Painting (Picture) : Sunset
2014 y. / 50x50 cm
140 €
Painting (Picture) : Magic Flowers
2014 y. / 50x50 cm
140 €
Painting (Picture) : Sunny Day
2014 y. / 50x50 cm
140 €
Painting (Picture) : Enchantment
2014 y. / 40x50 cm
140 €
Painting (Picture) : Mystical dreams
2014 y. / 70x60 cm
600 €
Painting (Picture) : Poppy heart
2009 y. / 85x85 cm
1 250 €
Painting (Picture) : Evening
2009 y. / 95x70 cm
400 €
Painting (Picture) : Spring
2008 y. / 80x60 cm
550 €