Paintings Icons

Icons : Iconostas
2011 y. / 100x70 cm
70 000 Rubles
Icons : Ярославская
2011 y. / 40x30 cm
45 000 Rubles
Icons : Pantocrator
2011 y. / 20x14 cm
20 000 Rubles
Icons : Spas on napkins
2011 y. / 18x15 cm
10 000 Rubles
Icons : Пасхальное яйцо
2011 y. / 15x8 cm
200 €
Icons : Чудо Георгия о змие
2011 y. / 40x30 cm
40 000 Rubles
Icons : Одигитрия Смоленская
2011 y. / 55x41 cm
135 000 Rubles
Icons : Иоанн Богослов
2011 y. / 45x39 cm
135 000 Rubles
Icons : Пантелеимон
2010 y. / 55x41 cm
55 000 Rubles
Icons : Троица
2010 y. / 52x39 cm
85 000 Rubles
Icons : ICON THE VIRGIN
2011 y. / 28x21 cm
20 000 Rubles
Icons : Ioann Predtecha
2005 y. / 50x70 cm
Contract price
Icons : Iverskaj ikona
2011 y. / 55x65 cm
2 000 $
Icons : St.Mihail
2010 y. / 17x22 cm
400 €
Icons : Ikona
2011 y. / 20x26 cm
12 000 Rubles
Icons : IESUS
2008 y. / 35x50 cm
2 300 $
Icons : saved
2009 y. / 20x25 cm
200 €
Icons : The crucifixion
2010 y. / 40x50 cm
32 000 Rubles
Icons : Mama
2010 y. / 40x50 cm
29 000 Rubles