Paintings Icons

Icons : Neupivaemaj
2010 y. / 55x65 cm
2 000 $
Icons : Kazanskaj
2010 y. / 33x43 cm
700 $
Icons : NIKOLAJ
2010 y. / 55x60 cm
2 000 $
Icons : Buddhist deity
2009 y. / 25x48 cm
2 000 Rubles
Icons : Saint-Nikolas
2010 y. / 44x58 cm
25 000 Rubles
Icons : The pastor
2010 y. / 50x70 cm
Contract price
Icons : St. Panteleimon
2011 y. / 30x40 cm
Contract price
Icons : Jesus with Angels
2008 y. / 19x8 cm
60 $
Icons : Lord Almighty
2010 y. / 20x25 cm
Contract price
Icons : Mother of God
2008 y. / 8x10 cm
40 $
Icons : Sergey Radonegskiy
2009 y. / 19x28 cm
120 $
Icons : Donskaya Bogomater
2010 y. / 20x25 cm
150 $
Icons : Saint Georgiy of Dragon
2010 y. / 18x26 cm
120 $
Icons : Panteleimon healer
2009 y. / 19x28 cm
120 $
Icons : Iver
/ 23x32 cm
10 000 Rubles
Icons : Iver
/ 23x32 cm
Contract price
Icons : Iver
/ 45x70 cm
Contract price