Paintings Icons

Icons : St. Matrona Of Moscow
2015 y. / 20x1 cm
250 $
Icons : Iverskaj ikona
2011 y. / 55x65 cm
2 000 $
Icons : Assuage My Sorrows
2010 y. / 45x34 cm
63 000 Rubles
Icons : Saint-Nikolas
2010 y. / 44x58 cm
25 000 Rubles
Icons : Mosaic icon . Sinai image of Christ .
2016 y. / 38x34 cm
85 000 Rubles
Icons : St. George
2013 y. / 73x57 cm
Contract price
Icons : Icon of Jesus Christ
2015 y. / 50x40 cm
110 000 Rubles
Icons : Lord
2014 y. / 60x42 cm
Contract price
Icons : wedding icons
2015 y. / 40x60 cm
700 €
Icons : St. George, unique wood-carving
2015 y. / 68x49 cm
6 200 €
Icons : Mother of God icon Sedmiezernaya
2015 y. / 40x30 cm
300 $