Icônes peintures

Icône : Triptyque tricuspide Deisus
2014 a. / 27x40 cm
10 000 Roubles
Icône : Budda
2013 a. / 65x50 cm
420 €
Icône : Icône de Saint Nicolas le Thaumaturge
2014 a. / 30x20 cm
7 000 Roubles
Icône : Jean Baptiste
19 a. / 48x40 cm
2 500 $
Icône : Archange Gabriel
19 a. / 44x29 cm
2 500 $
Icône : iCON 2000
2000 a. / 80x70 cm
130 000 Roubles
Icône : Saint Séraphin Vyritsky
1998 a. / 60x40 cm
120 000 Roubles
Icône : Icône de Saint Théodose de race blanche
1998 a. / 58x35 cm
80 000 Roubles
Icône : Icône de la Mère de Dieu
1997 a. / 55x45 cm
80 000 Roubles
Icône : Icônes de saints Evfrasinya Polotsk
2014 a. / 82x60 cm
120 000 Roubles
Icône : Prière dans le jardin
1998 a. / 83x62 cm
120 000 Roubles
Icône : L'icône de Saint Matrona de Moscou
2014 a. / 40x30 cm
110 000 Roubles
Icône : L'icône de Saint Matrona de Moscou
2014 a. / 50x40 cm
120 000 Roubles
Icône : Icône de la Mère de Dieu Tendresse
2014 a. / 50x40 cm
120 000 Roubles
Icône : Icône de la Mère de Dieu de Vladimir
2014 a. / 50x40 cm
120 000 Roubles
Icône : Icône de la Mère de Dieu Zhirovicheskaya
2014 a. / 60x40 cm
130 000 Roubles
Icône : Icône de la Mère de Dieu Méprisé le Humble
2014 a. / 50x40 cm
130 000 Roubles
Icône : Icône de la Mère de Dieu de Kazan
2014 a. / 50x40 cm
130 000 Roubles
Icône : Saint Oleg Bryansk
2014 a. / 50x40 cm
110 000 Roubles
Icône : Icône de Jésus-Christ
2015 a. / 50x40 cm
110 000 Roubles